Bia đen các loại

 Bia Oettinger đen 4,9% Đức lon 500ml
Giá: 920,000 đ/thùng 24 lon 
Tình trạng: Còn hàng
 Bia Kaiserdom Dark Lager 4,7% Đức lon 250ml
Giá: 650,000 đ/thùng 24 lon
Tình trạng: Còn hàng

 Bia Steiger đen 4,5% Tiệp lon 500ml
Giá: 860,000 đ/thùng 24 lon
Tình trạng: Còn hàng Bia Steiger đen 4,5% Tiệp chai 330ml
Giá: 940,000 đ/thùng 24 chai
Tình trạng: Còn hàng


              


 Bia Budweiser Budvar đen 4,7% Tiệp chai 330ml
Giá: 1,050,000 đ/thùng 24 chai
Tình trạng: Còn hàng


 
  
  

Comments