Bia Dinkelacker (Đức)

Bia Dinkelacker CD Pils 4,9% Đức 
Bia vàng/lon 500ml x thùng 24 lon
Tình trạng: Còn hàng


 Bia Dinkelacker CD Pils 4,9% Đức 
Bia vàng/chai 330ml x thùng 24 chai
Tình trạng: Còn hàng Bia Dinkelacker Privat 5,3% Đức 
Bia vàng/cahi 330ml x thùng 24 chai
Tình trạng: Còn hàng

Bia Dinkelacker Privat chai 330ml Đức
 Bia Dinkelacker Hopfenwunder 5% Đức 
Bia vàng/chai 330ml x thùng 24 chai
Tình trạng: Còn hàng
Comments