Bia bộ bài Het Nest (Bỉ)

Bia Het Nest Klevere Tien 10% (10 tép)
Bia đen chai 330ml x thùng 24 chai
Giá niêm yết: 120,000 đ/ chai
Tình trạng: còn hàng

Bia Het Nest Klevere Tien 10%


Bia Het Nest Herten Heer 6.5% (K cơ)
Bia vàng, đắng chai 330ml
Giá niêm yết: 120,000 đ/ chai
Tình trạng: còn hàng

Bia Het Nest Herten Heer


Bia Het Nest Koeke Dam 6.5% (Q rô)
Bia vàng chai 330ml x thùng 24 chai
Giá niêm yết: 120,000 đ/ chai
Tình trạng: còn hàng

Bia Het Nest Koeke Dam


Bia Het Nest Schuppen Boer Triple 8% (J bích)
Bia chai 330ml x thùng 24 chai
Giá niêm yết: 120,000 đ/ chai
Tình trạng: còn hàng

Bia Het Nest Schuppen Boer


Bia Het Nest Schuppen Aas 6.5% (A bích)
Bia chai 330ml x thùng 24 chai
Giá niêm yết: 120,000 đ/ chai
Tình trạng: còn hàng

Bia Het Nest Schuppen Aas
Bia Het Nest Two Faced Jack 10%
Bia chai 330ml x thùng 24 chai
Giá niêm yết: 120,000 đ/ chai
Tình trạng: còn hàng

Bia Het Nest Two faced Jack


Comments