Bia Khuyến Mại

Bia Lvivske 1715 - 4,7% Ukraina
Bia vàng/chai 475ml x 6 chai
Giá niêm yết: 35,000 đ/chai
Giá khuyến mại: 22,000 đ/chai
Tình trạng: Còn hàng


Bia Luxus 8,5% Bỉ
Bia vàng/lon 500ml x thùng 24 lon
Giá niêm yết: 950,000 đ
Giá khuyến mại: 699,000 đ
Tình trạng: Còn hàng

bia-luxus-lon-500-ml-bi'
Bia Valentins 5,3% Đức
Bia lúa mì/lon 500ml x 24 lon
Giá niêm yết: 950,000 đ
Giá khuyến mại: 699,000 đ
Tình trạng: Còn hàng


 Bia Hoegaarden White 4,9% Bỉ
Bia trắng/chai 330ml x thùng 24 chai
Giá niêm yết: 1,050,000 đ
Giá khuyến mại:790,000 đ + t
ặng 2 ly + tặng 4 lon Budweiser 330ml
Tình trạng: Còn hàng


Bia Hoegaarden Bỉ chai 330 ml
Bia Heverlee Witte 4,8% B
Bia trắng/chai 330ml x thùng 24 chai
Giá niêm yết: 950,000 đ
Giá khuyến mại:790,000 đ + tặng 2 chai 
Tình trạng: Còn hàng

 Bia Heverlee vàng 4,8% B
Bia vàng/chai 330ml x thùng 24 chai
Giá niêm yết: 950,000 đ
Giá khuyến mại:750,000 đ + tặng 2 chai
Tình trạng: Còn hàng


Bia Duvel 8,9% B
Bia vàng/chai 330ml x thùng 24 chai
Giá niêm yết: 2,160,000 đ
Giá khuyến mại: 1,500,000 đ
Tình trạng: Còn hàng


 Bia Apostel Brau 5% Đức
Bia vàng/lon 500ml x thùng 24 lon
Giá niêm yết: 960,000 đ
Giá khuyến mại: 690,000 đ
Tình trạng: Còn hàng


Bia Apostel 5% Đức lon 500ml
 Bia Budweiser 5% Mỹ liên doanh
Bia vàng/lon 330 ml x thùng 24 lon
Giá niêm yết: 520,000 đ
Giá khuyến mại: 770,000 đ/combo 2 thùng (385,000 đ/thùng)
Tình trạng: Còn hàng 

Budweiser
 Bia Apostel Brau 7,9% Đức
Bia vàng/lon 500ml x thùng 24 lon
Giá niêm yết: 960,000 đ
Giá khuyến mại: 690,000 đ
Tình trạng: Còn hàng

Bia Apostel 7,9% Đức lon 500ml


Bia Eichbaum Schwarzbier 4,9% Đức
Bia đen/lon 500ml x thùng 24 lon
Giá niêm yết: 960,000 đ
Giá khuyến mại: 690,000 đ
Tình trạng: Còn hàng


Bia Maisel's Weisse 5,2% Đức
Bia vàng/chai 330ml x thùng 24 chai
Giá niêm yết:1,050,000 đ
Giá khuyến mại: 690,000 đ
Tình trạng: Còn hàngBia Corona Extra 4.6% Mexico 
Bia vàng/chai 355ml x thùng 24 chai
Giá niêm yết: 890,000đ
Giá khuyến mại: 65
0,000đ
Tình trạng: Còn hàng

  
   bia Corona Extra Mexico chai 355ml

 Bia Oettinger Export 5,4% Đức 
Bia vàng/lon 500ml x thùng 24 lon
Giá niêm yết: 880,000 đ
Giá khuyến mại: 750,000 đ
Tình trạng: Còn hàngBia Budweiser Budvar Original 5% Tiệp
Bia vàng/lon 500ml x thùng 24 lon
Giá niêm yết: 1,050,000 đ
Giá khuyến mại: 950,0000 đ
Tình tr¹ng: Còn hàng


Comments