Nước tăng lực X Ray (Đức)

 X-Ray Energy Drink - Vị truyền thống/Orginal - Đức - lon 250 ml
360,000 đ/thùng 24 lon
X-Ray Energy Drink - Vị Cola/Cola Taste - Đức - lon 250 ml
360,000 đ/thùng 24 lon


X-Ray Energy Drink - Không đường/Suger Free - Đức - lon 250 ml
360,000 đ/thùng 24 lon

X-Ray Energy Drink -Vị Chanh Bạc Hà/Lemon mint taste - Đức - lon 250 ml
360,000 đ/thùng 24 lon


Giới thiệu về nước tăng lực X Ray - Nước tăng lực nhập khẩu từ CHLB Đức

X Ray 

Comments