Phân loại bia theo nồng độ

Lưu ý: Quý khách Click vào đường link để xem các loại bia theo nồng độ. Thông thường, các loại bia Bỉ có độ cồn cao nhất và điều này tỷ lệ thuận với giá thành.