Bia dưới 7 độ

Bia Hà Lan - PhápBia Đức 

Bia Bitburger (Đức)

Bia Licher (Đức)

Bia Kostritzer Đen (Đức)

Bia Oettinger Béo, Đen, Chay (Đức)

Bia Beck's (Đức)

Bia Bỉ 
Bia Tiệp3. Bia Budweiser Budvar

4. Bia Staropilsen

5. Bia 


Bia Khác3. Bia Sapporo (Nhật)

4. Bia Peroni (Ý)

5. Bia Nga


Comments